เรียนก่อนค่อยขาย
ค่าสมัคร 399 บาท

เพื่อคัดคนที่พร้อมเรียนรู้เท่านั้น

ท่านจะได้รับการเทรนนิ่ง
ระบบออนไลน์ เริ่มจาก 0-100
จากคนไม่เป็นเลย จนขายได้

โบนัสพิเศษ
คอร์ส Mindset การทำธุรกิจออนไลน์
คอร์ส Facebook Ads + Chatbot